Sastanak radne grupe za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja

27. septembar 2021, Priština

Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja održala je sastanak na kojem je g. Resul Makreshi, zamenik ministra u Ministarstvu finansija, rada i transfera, koji je obavestio članove radne grupe o planovima i programima ministarstva za podršku članovima zajednice u budućnosti.