Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

08. mart 2019, Priština

Radna grupa za zakonodavstvo je na održanom sastanku razmotrila Nacrt zakona o imovinskim pravima stranih državljana u Republici Kosovo. Nakon razmatranja, članovi radne grupe ocenili su da je nacrt zakona dobro sačinjen i da ni u jednom njegovom delu ne sadrži član ili stav kojim se krše prava i interesi pripadnika zajednica.