Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

26. januar 2022, Priština

Radna grupa za zakonodavstvo na danas održanom sastanku izabrala je g. Aleksandar Rapajić, šef radne grupe. Radna grupa je na sastanku razmatrala Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 06/L-056 Za Tužilački savet Kosova. Nakon razmatranja, članovi radne grupe su se složili oko komentara u stavu 1.2 člana 4 Nacrta zakona.