Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

21. septembar 2021, Priština

Radna grupa za zakonodavstvo je na danas održanoj sednici razmotrila Nacrt zakona o finansijama lokalne samouprave. Nakon razgovora i razmatranja, članovi radne grupe su se složili da nemaju dodatnih komentara ili sugestija na ovaj nacrt zakona.