Sastanak sa crnogorskom zajednicom

27. novembar 2019, Priština

Predstavnici crnogorske zajednice u Savjetu održali su sastanak sa predstavničkim organizacijama crnogorske zajednice koje učestvuju u procesu kandidovanja, kao i sa drugim predstavnicima civilnog društva. U susretu g. Lazar Radulović je učesnike sastanka detaljno informisao o svom radu i angažovanju u Savetu, Radnoj grupi za pitanja zapošljavanja i socijalnih pitanja, kao i Radnoj grupi za pitanja obrazovanja. Takođe, gđa. Vesna Dabetić, predstavila je svoj rad i angažovanje u radnoj grupi za jezička pitanja.
Potom su se u debatu uključili i učesnici sastanka, sa svojim pitanjima i diskusijama o pitanjima od značaja i interesa za crnogorsku zajednicu, i zahvalili se na organizaciji skupa.