Takimi i Grupit Punues për Çështje të Arsimit

Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës. Gjatë shqyrtimit anëtarët komentuan në disa nene të projektligjit si dhe theksuan mundësinë që të ofrojnë propozim komente konkrete në  projektligj.