Takimi i Grupit Punues për Çështje të Gjuhëve

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve ka mbajtur sot takim në të cilën anëtarët e grupit diskutuan për respektimin e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve Zyrtare. Pas diskutimit u pajtuan që të propozen rekomandimet në takimin e Këshillit për miratim, të cilat do të dërgohen Ministrisë e Punëve të Brendshme dhe Ministrisë e Administrimit të Pushtetit Lokal.