Takimi i Grupit Punues për Çështje të Gjuhëve

Grupi Punues për Çështje të gjuhëve, në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me aktivitetet e grupit punues për vitin 2023. Në takim anëtarët e grupit diskutuan për zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve në komunën e Graçanicës, dhe u pajtuan për dërgimin e një rekomandimi.