Takimi i Grupit Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale në takimin e mbajtur sot, e zgjodhi z. Agim Ferati, për kryesues të grupit punues. Në takim, anëtarët diskutuan edhe për aktivitetet e grupit punues gjatë këtij viti.