Takimi i grupit punues për legjislacion

06 Gusht 2020, Prishtinë

Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi propozim rekomandimin për përfaqësimin e komunitetit malazez dhe kroat, në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Pas diskutimeve anëtarët u pajtuan dhe e miratuan versionin e ri të propozim rekomandimit.