Takimi i grupit punues për legjislacion

20 Janar 2021, Prishtinë

Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Programin Legjislativ për Vitin 2021. Pas shqyrtimit, anëtarët e grupit punues, identifikuan dhe u përcaktuan për njëzet e katër (24) projektligje, për të cilët vlerësuan se janë me rëndësi për komunitetet dhe në të cilët do të ofrojnë kontributin në fazën e konsultimeve publike.