Takimi i grupit punues për legjislacion

21 Shtator 2021, Prishtinë

Grupi Punues për Legjislacion në takimi e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Financat e Pushtetit Lokal. Pas diskutimeve dhe shqyrtimit anëtarët e grupit punues u pajtuan se nuk kanë ndonjë koment apo sugjerim shtesë në këtë projektligj.