Takimi i Grupit Punues për Legjislacion

Grupi Punues për Legjislacion, në takimin e mbajtur sot shqyrtoi Projektligjin për Rrugët dhe Projekt Udhëzimin Administrativ për Ndarjen e Bursave. Pas diskutimit dhe shqyrtimit anëtarët u pajtuan për disa komente në këtë projektligj dhe projekt udhëzim administrativ, të cilat do t’ja propozojnë Këshillit për miratim.