Takimi i Grupit Punues për Legjislacion

Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi propozim rekomandimin për Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, dhe pas shqyrtimit, propozim rekomandimi u mbështet nga anëtarët e grupi punues. Në takim nga anëtarët e grupit punues u shqyrtuan propozim komentet në Strategjinë e Punësimit – Kosova 2023-2027, pas shqyrtimit propozim komentet u plotësuan me propozime nga anëtarët e grupit punues.