Takimi i grupit punues për legjislacion

19 Shkurt 2020, Prishtinë

Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me inicimin e nismës për shpalljen e Ditës së Diversitetit Kulturor në Kosovë, si një ditë zyrtare. Pas diskutimeve, anëtarët u pajtuan në parim për këtë nismë, si dhe për konsultim lidhur me hapat për procedimin e mëtejshëm.