Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

27. Shkurt 2020, Prishtinë

Këshilli Konsultativ për Komunitete, sot mbajti takimin e rregullt, në të cilin kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese raportuan para anëtarëve për aktivitetet e tyre ndërmjet dy takimeve të Këshillit. Në takim Këshilli, miratoi propozimin e anëtarit, Emrah Cermjani, për t’i dërguar kërkesë komunës së Gjakovës, për zhvendosjen e mbeturinave nga lagja Ali Ibra, në një lokacion tjetër.