Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

24. Shkurt 2022, Prishtinë

Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi propozim rekomandimin për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Pas diskutimeve dhe shqyrtimit nga ana e anëtarëve propozim rekomandimi u miratua njëzëri. Në takim raportoi kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese për aktivitetet e realizuara ndërmjet dy takimeve të Këshillit.