Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete sot ka mbajtur takimin e rregullt mujor. Në takim kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese raportuan para anëtarëve për aktivitetet e realizuara ndërmjet dy takimeve të Këshillit.  Në pikën të ndryshme, anëtarja e Këshillit znj. Elizabeth Gowing, i informoi anëtarët lidhur me fillimin e punës së Komisionit për verifikimin e diplomave  të lëshuar nga Universiteti i Mitrovicës së Veriut, si  dhe për katër takimet e mbajtura gjatë këtij muaji.