Takimi me përfaqësuesit e komunitetit turk në Parlamentin e Republikës së Kosovës

Deputetët e komunitetit turk në Kuvendin e Republikës së Kosovës, znj. Fidan Brina Jılta dhe z. Enis Kervan, kanë takuar kryesuesin e Këshillit Konsultativ për Komunitete, z. Atakan Koro, të cilit i uruan zgjedhjen e tij në kryje të Këshillit. Në takim morri pjesë edhe znj. Sevim Bërveniku, përfaqësuese e komunitetit turk në Këshill.

Në takim u diskutua lidhur me bashkëpunimin mes Këshillit Konsultativ për Komunitete dhe deputetëve të komuniteteve në Kuvendin.