Takimi me përfaqësuesit e komunitetit Turk

Në Mitrovicë më 10 shkurt 2024 përfaqësuesit e komunitetit turk në Këshill, z. Atakan Koro dhe znj Sevim Bërveniku, në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Këshillit, organizuan një takim me organizatat përfaqësuese të komunitetit turk, pjesëmarrëse në procesin e nominimit si dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare nga Mitrovica, Vushtrria, Prishtina dhe Prizreni.

Z. Atakan Koro dhe znj. Sevim Bërveniku, i njoftuan përfaqësuesit e organizatave lidhur me strukturën, organizimin, funksionimin  dhe punën e Këshillit. Pjesëtarët e komunitetit turk të pranishëm në takim, ishin kureshtarë dhe shprehën interesimin të dinin për bashkëpunimin e Këshillit me institucionet e vendit,  ato ndërkombëtare dhe organizatat joqeveritare, si dhe prezantuan para anëtarëve të Këshillit sfidat dhe problemet me të cilat përballen në të gjitha fushat e jetës.

Z. Atakan Koro dhe znj. Sevim Bërveniku, pasi dëgjuan dhe u informuan me sfidat dhe vështirësitë me të cilët përballen pjesëtarët e komunitetit turk, theksuan se bashkërisht do të angazhohemi në të ardhmen që të ofrojmë kontributin tonë në adresimin dhe zgjidhjen e tyre.