Takimi me përfaqësuesit e OSBE-së

Sekretarja e Këshillit, znj, Nafiye Gaş, dhe zyrtarët e Sekretariatit, më 07 mars 2024, kanë pritur një takim përfaqësuesit e OSBE-së, znj. Shqipe Hajredini, znj. Valentina Pancaldi dhe z. Visar Hamza, me të cilët kanë diskutuar lidhur me aktivitetet e përbashkëta të cilat mund të realizohen gjatë vitit 2024. Pjesëmarrësit në takim u pajtuan për organizimin e punëtorisë një ditore në fund të muajit prill, në fushën e arsimit, ku do të trajtohen temat e teksteve shkollore dhe braktisja e shkollës nga nxënësit e komuniteteve.