Članovi KVZ-a 2016-2018


Dušan Radaković – predstavnik srpske zajednice

Izvršni direktor – NVO Centar za stuping demokratske kulture – ACDC
Datum rođenja: 25. jul 1984.
Obrazovanje: Visoko obrazovanje (MA), Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Severnoj Mitrovici.
Radno iskustvo: Projekat „Mobilni multikulturalni kontejneri“, Radio Televizija Kosova, Partneri Kosova, Save the Children, NDI Kosovo i NVO Centar za zastuping demokratske kulture – ACDC.
Trenutna pozicija: Menadžer projekta „Program podrške pravosudnom sistemu“, uz podršku USAID-a i MDPI.
Opis trenutne pozicije: Planiranje i implementacija projektnih aktivnosti, koordinacija rada sa drugim osobljem uključenim u projekat, veza sa relevantnim akterima uključujući organizacije civilnog društva (NVO), medije, lokalne institucije i predstavnike lokalne samouprave na severu Kosova , obrada i prezentacija narativnih izveštaja, javno predstavljanje organizacije i njenih projekata.
email: dusan.radakovic@acdc-kosovo.org

Darko Dimitrijević – predstavnik srpske zajednice

email: darko.gorazdevac@gmail.com

Sanja Vuković – predstavnik srpske zajednice

ADRESA: Klokot,
DATUM ROĐENJA: 30.06.1981.
• Gimnazija u Prištini, 1996 – 1999, društveno-jezički smer;
• Gimnazija „Miloš Savković“, Aranđelovac, 1999 – 2000.
• Učiteljski fakultet – razredna nastava, profesor razredne nastave – 2013.
email: sanja3006@iahoo.com

Slobodan Mitić – predstavnik srpske zajednice

email: smdscobi@gmail.com

Živoin Ćirković – predstavnik srpske zajednice

email: zivoingracanica@gmail.com

Berhil Šasivari – predstavnik bosanske zajednice

ADRESA: selo GRNČARE, PRIZREN
TELEFON: 0037744380418
E-MAIL: berhilsasivari@gmail.com
DATUM ROĐENJA: 17.09.1982
BRAČNO STANJE: Oženjen/otac troje dece
OBRAZOVANJE: diplomirani pravnik
JEZICI: bosanski, albanski, engleski, srpski
email: berhilsasivari@gmail.com

Amela Radončić – predstavnik bosanske zajednice

Datum rođenja: 24.11.1989.
Adresa: Vitomirica – Peć
Telefon: +377 45 597 361
Osnovne studije na Univerzitetu u Peći, Fakultet primenjenih nauka
Menadžment – Poslovna administracija 2009 – 2012
Master studije na Univerzitetu „Hadži Zeka“ Peć, Menadžment – Poslovna administracija 2013 – 2016.
email: radoncic2350@gmail.com

Isak Meta – predstavnik bosanske zajednice

email: isak_meta@hotmail.com

Esin Şişko – predstavnik turske zajednice

email: esinsisko@yahoo.com

Agim Rifat – predstavnik turske zajednice

email: kotyaz@yahoo.com

Liriye Gaş – predstavnik turske zajednice

email: lirka62@hotmail.com

Adem Abazaj – predstavnik egipatske zajednice

Pozicija: Direktor – Ojk Piramida 2011
Rođen: 23. 03. 1961
Obrazovanje: Univerzitet u Prištini, Fakultet primenjenih nauka, smer: Poslovna administracija
Jezici: albanski, srpski, italijanski
Status: oženjen
Telefon: +377 44 146 612
email: adem.abazaj@hotmail.com

Lendrit Qeli – predstavnik egipatske zajednice

email: lendritqeli_ojq-prosperiteti@live.com

Blerim Ibrahimi – predstavnik zajednice Aškalija

email: blerim.r.ibrahimi@hotmail.com

Qerim Emini – predstavnik zajednice Aškalija

email: qerim.emini@gmail.com

Gazmen Salijević – predstavnik romske zajednice

email: gsalijevic@gmail.com

Seljatin Emini – predstavnik romske zajednice

email: seljatin.emini@gmail.com

Emrin Zurapi – predstavnik goranske zajednice

email: emrin.zurapi@gmail.com

Salif Zećiri – predstavnik goranske zajednice

email: salifzeciri@gmail.com

Lazar Radulović – predstavnik crnogorske zajednice

email: lazarradulovic@hotmail.com

Biserka Djurdjević – predstavnik crnogorske zajednice

email: bisadjurdjevic@yahoo.com

Sebastijan Čolakić – predstavnik hrvatske zajednice

email: hrvatska.udrugasvn@hotmail.com

Cicilija Čolakić – predstavnik hrvatske zajednice

email: hrvatska.udrugasvn@hotmail.com

Branislav Nikolić – predstavnik Kancelarije predsednika Republike Kosovo

email: branislav.nikolic@president-ksgov.net

Ivan Tomić – predstavnik Kancelarije premijera Republike Kosovo

email: ivan.tomic@rks-gov.net

Uroš Staletović – predstavnik Ministarstva za zajednice i povratak

email: uros.staletovic@rks-gov.net