Predsednici i zamenici predsednika 2020 – 2022


Lista predsedavajućih i zamenika u KVZ-u i radnim grupama

Savetodavno Veće za ZajedniceRadna Grupa za zakonodavstvo
Agim Ferati, Predsedavajući SVZ-a
Gülten Nobırda, Zamenik predsedavajućeg
Fatmir Zymberi,
 Zamenik predsedavajućeg
Agim Ferati, Predsedavajući RG
Gülten Nobırda, Zamenik predsedavajućeg
Radna Grupa za pitanja obrazovanjaRadna Grupa za pitanja jezika
Atakan Koro, Predsedavajuća RG
Senada Sagdati, Zamenik predsedavajućeg
Ridvan Gashi, Predsedavajući RG
Vesna Dabetić, Zamenica predsedavajućeg
Radna Grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanjaRadna Grupa za pitanja kulture
Adelina Qorraj Emini, Predsedavajući RG
Denis Ivić,
 Zamenik predsedavajućeg
Amra Zaimi, Predsedavajuća RG
Besart Jashari, Zamenik predsedavajuće