Predsedavajući i zamenici predsedavajućeg 2022 – 2024


Lista predsedavajućih i zamenika u KVZ-u i radnim grupama

Konsultativno veće za zajedniceRadna Grupa za zakonodavstvo
Agim Ferati, Predsedavajući SVZ-a
Sevim Bërveniku, Zamenica predsedavajućeg
Bajram Ilazi,
 Zamenik predsedavajućeg
Petar Đorđević, Predsedavajući RG
Elizabeth Katherine Gowing, Zamenica predsedavajućeg
Radna Grupa za pitanja obrazovanjaRadna Grupa za pitanja jezika
Atakan Koro, Predsedavajući RG
Dževahira Kolenović, Zamenica predsedavajućeg
Alemdin Fejza, Predsedavajući RG
Alisa Avdi, Zamenica predsedavajućeg
Radna Grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanjaRadna Grupa za pitanja kulture
Besart Jashari, Predsedavajući RG
Nurije Shala, Zamenica predsedavajućeg RG
Miloš Arsić, Predsedavajući RG
Mirjeta Qehaja, Zamenica predsedavajućeg RG