Sastanci KVZ-a


Sastanak konsultativnog veća i glasanje za radne grupe

Dana 27.11.2018

Zgrada Skupštine, kancelarija N-10

Konsultativni savet za zajednice održao je redovnu mesečnu sednicu na kojoj je predsedavajući izveštavao članove Saveta o svojim obavezama i radu Predsedništva od konstitutivnog sastanka do sada.

Predsednik Saveta g. Živoin Ćirković, obavestio je o poseti vojnom logoru Bonstil i susretu sa pukovnikom g. Nik Dučić, zatim sastanak sa norveškim ambasadorom g. Per Strand Sjaastad i mnogi nastupi na radiju i televiziji.

Na sednici je iznet predlog odluke za formiranje radnih grupa, koje su izglasali i članovi Saveta.

Radne grupe i broj članova:

  • radna grupa za pitanja obrazovanja imaće pet članova
  • radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja imaće pet članova
  • radna grupa za pitanja kulture imaće pet članova
  • radna grupa za pitanja jezika imaće pet članova
  • radna grupa za zakonodavstvo imaće pet članova

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice u novom sastavu

Priština, 18.10.2018

Zgrada Skupštine, sala N-10

Konsultativni savet za zajednice održao je svoj konstitutivni sastanak na kome je učestvovalo dvadeset četiri (24) člana. Na sednici Savet je izabrao predsedavanje od tri (3) člana.

Za predsednika Saveta izabran je g. Živoin Ćirković, dok je prvi zamenik predsedavajućeg g. Berhil Šasivari i gđa. Andelina Korraj Emini, drugi potpredsednik.


Izveštaj 09.03.2016 SVZ-MONT