VESTI

Sednice Nominacije

Danas su održane Sednice nominacije sa predstavničkim organizacijama goranske i bošnjačke zajednice za nove članove ...

Sednice Nominacije

Danas je održana Sednica nominacije sa predstavničkim organizacijama srpske zajednice za nove članove u Konsultativnom ...

Sednice Nominacije

Danas su održane Sednice nominacije sa predstavničkim organizacijama turske i romske zajednice za nove članove ...

Sednice Nominacije

Počelo je održavanje Sednica nominacije sa predstavničkim organizacijama zajednica za nove članove u Konsultativnom veću ...
Seanca e Nominimit me komunitetin Malazez

Konsultativno veće za zajednice

29-30. jun 2022, Prevalle Konsultativni veće za zajednice u okviru Kancelarije predsednika, uz podršku Misije ...

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

2. jun 2022, Priština Konsultativni savet za zajednice je na danas održanoj sednici razmotrio preporuke ...

Sastanak sa OEBS-om

26.maj 2022, Priština Predsednik Saveta g. Agim Ferati, zamenik predsedavajućeg gđa. Gulten Nobırda i sekretar Saveta ...

Sastanak radne grupe za jezička pitanja

26.maj 2022, Priština Radna grupa za pitanja jezika je na današnjem sastanku razmotrila predlog preporuke ...

Posjeta Sarajevu

11-15.maj 2022, Sarajevo Od 11-15 maja 2022, na poziv Vijeća bosanskohercegovačkih intelektualaca upućen članovima Vijeća ...