VESTI

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice održalo je redovni mesečni sastanak na kome su predsedavajući Veća i...

Sastanak sa predstavnicima turske zajednice

5. maja 2024. godine u Gnjilanu, predstavnici turske zajednice u Veću, g. Atakan Koro i...

Radionica „Stanje u obrazovanju za pripadnike nevećinskih zajednica u Republici Kosovo“

Konsultativno veće za zajednice (Radna grupa za pitanja obrazovanja) u kancelariji predsednice Republike Kosovo, u...

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice danas je održalo redovan mesečni sastanak na kome su predsedavajući Veća...

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice danas je održalo redovan sastanak na kome su predsedavajući Veća i...

Sastanak sa Narodnim advokatom

Predsedavajući Veća g. Atakan Koro i Sekretarka Veća gđa. Nafiye Gaş dočekani su danas na...

Sastanak sa predstavnicima OEBS-a

Sekretarka Veća gđa. Nafiye Gaş i službenici Sekretarijata su 07. Marta 2024. godine dočekali na...

Radionica za izradu godišnjeg izveštaja o radu Veća

Predsedništvo Veća, predsedavajući radnih grupa i službenici Sekretarijata Veća na održanoj radionici od 29. februara...

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice održalo je redovni mesečni sastanak gde su predsedavajući Veća i predsedavajući...