VESTI

Radionica za izradu godišnjeg izveštaja o radu Veća

Predsedništvo Veća, predsedavajući radnih grupa i službenici Sekretarijata Veća na održanoj radionici od 29. februara...

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice održalo je redovni mesečni sastanak gde su predsedavajući Veća i predsedavajući...

Sastanak sa predstavnicima turske zajednice u Parlamentu Republike Kosovo

Poslanici turske zajednice u Skupštini Republike Kosovo, gđa. Fidan Brina Jılta i g. Enis Kervan...

Sastanak sa predstavnicima turske zajednice

U Mitrovici su 10. februara 2024. godine predstavnici turske zajednice u Veću g. Atakan Koro...

Sastanak Radne grupe za pitanja obrazovanja

Radna grupa za pitanja obrazovanja na današnjem sastanku izabrala je gđu. Dževahiru Kolenović za predsedavajuću...

Sastanak Radne grupe za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja

Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja na sastanku održanom danas je izabrala g...

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice na današnjem sastanku razmatralo je predlog preporuku za Ministarstvo finansija, rada...

Sastanak Radne grupe za zakonodavstvo

Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem sastanku razmatrala je predlog preporuku za Ministarstvo finansija, rada...

Redovni sastanak Veća

Konsultativno veće za zajednice održalo je redovni mesečni sastanak na kome je razmatralo i usvojilo...