NEWS

Seancat e Nominimit

Sot janë mbajtur Seancat e Nominimit me organizatat përfaqësuese të komuniteteve turk dhe rom për ...

Seancat e Nominimit

Ka filluar mbajtja e seancave të nominimit me organizatat përfaqësuese të komuniteteve për anëtar të ...
Seanca e Nominimit me komunitetin Malazez

Këshilli Konsultativ për Komunitete

29-30. Qershor 2022, Prevallë Këshilli Konsultativ për Komunitete në kuadër të Zyrës së Presidentes me ...