NEWS

President Osmani appoints the new members of the Consultative Council for Communities

The President of the Republic of Kosovo Vjosa Osmani Sadriu appointed 27 new members of...

President Osmani at the Consultative Council for Communities: Full support for the protection of the rights of communities

The President of the Republic of Kosovo Vjosa Osmani chaired the consecutive meeting of the...

Seancat e Nominimit

Sot janë mbajtur Seancat e Nominimit me organizatat përfaqësuese të komuniteteve turk dhe rom për...

Seancat e Nominimit

Ka filluar mbajtja e seancave të nominimit me organizatat përfaqësuese të komuniteteve për anëtar të...
Seanca e Nominimit me komunitetin Malazez

Këshilli Konsultativ për Komunitete

29-30. Qershor 2022, Prevallë Këshilli Konsultativ për Komunitete në kuadër të Zyrës së Presidentes me...