LAJME

Seancat e Nominimit

Sot janë mbajtur Seancat e Nominimit me organizatat përfaqësuese të komuniteteve goran dhe boshnjak për ...

Seancat e Nominimit

Sot është mbajtur Seanca e Nominimit me organizatat përfaqësuese të komunitetit serb për anëtar të ...

Seancat e Nominimit

Sot janë mbajtur Seancat e Nominimit me organizatat përfaqësuese të komuniteteve turk dhe rom për ...

Seancat e Nominimit

Ka filluar mbajtja e seancave të nominimit me organizatat përfaqësuese të komuniteteve për anëtar të ...
Seanca e Nominimit me komunitetin Malazez

Këshilli Konsultativ për Komunitete

29-30. Qershor 2022, Prevallë Këshilli Konsultativ për Komunitete në kuadër të Zyrës së Presidentes me ...

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

2. Qershor 2022, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi propozim ...

Takim me OSBE-në

26 Maj 2022, Prishtinë Kryesuesi i Këshillit, z. Agim Ferati, Zëvendës Kryesuesja znj. Gűlten Nobırda ...

Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

26 Maj 2022, Prishtinë Grupi punues për çështje të gjuhëve në takimin e mbajtur sot, ...

Vizita në Sarajevë

11-15 Maj 2022, Sarajevë Nga datat 11-15 maj 2022, me ftesën e Këshillit të Intelektualëve ...