LAJME

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti takimin e rregullt mujor, ku kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit...

Takimi me përfaqësuesit e komunitetit turk në Parlamentin e Republikës së Kosovës

Deputetët e komunitetit turk në Kuvendin e Republikës së Kosovës, znj. Fidan Brina Jılta dhe...

Takimi me përfaqësuesit e komunitetit Turk

Në Mitrovicë më 10 shkurt 2024 përfaqësuesit e komunitetit turk në Këshill, z. Atakan Koro dhe...

Takimi i Grupit Punues për Çështje të Arsimit

Grupi Punues për Çështje të Arsimit  në takimin e mbajtur sot, e zgjodhi znj. Dževahira...

Takimi i Grupit Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale në takimin e mbajtur sot, e...

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi propozim rekomandimin për Ministrinë e...

Takimi i Grupit Punues për Legjislacion

Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi propozim rekomandimin për Ministrinë e...

Takimi i rregullt i Këshillit

Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur takimin e rregullt mujor, në të cilin ka shqyrtuar...

Presidentja Osmani në Këshillin Konsultativ për Komunitete: Barazi në punësim për të gjithë pa dallim

Në takimin e organizuar për fund vit nga Këshilli Konsultativ për Komunitete ka marrë pjesë...