LAJME

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete sot ka mbajtur takimin e rregullt mujor. Në takim kryesuesi i ...

Takimi i Grupit Punues për Çështje të Arsimit

Grupi Punues për Çështje Arsimit, në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me mungesën e ...

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, miratoi propozimin për emërimin e një ...

Grupi Punues për Çështje të Kulturës

Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur takim, në të cilën ka diskutuar lidhur ...

Takimi i Grupit Punues për Legjislacion

Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Programin Legjislativ për vitin 2023. ...

Punëtoria për Raportin vjetor të Punës së Këshillit për vitin 2022

Kryesia, kryesuesit e grupeve punuese dhe zyrtarët e Sekretariatit të Këshillit,  në punëtorinë e mbajtur, ...

Takimi i Grupit Punues për Çështje të Gjuhëve

Grupi Punues për Çështje të gjuhëve, në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me aktivitetet ...

Takimi i Grupit Punues për Çështje të Arsimit

Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me aktivitetet ...

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete, në takimin e mbajtur sot shqyrtoi propozim komentet e Grupit Punues ...