Kryesuesi dhe Zëvendës kryesuesit 2020 – 2022


Lista e Kryesuesve dhe Zëvendës kryesuesve të KKK-së dhe Grupet Punuese

Këshilli Konsultativ për KomuniteteGrupi Punues për Legjislacion
Agim Ferati, kryesues i KKK-së
Gülten Nobırda, zv.kryesuese e KKK-së
Fatmir Zymberi,
 zv.kryesuesi i KKK-së
Agim Ferati, kryesues i GP
Gülten Nobırda, Zëvendës kryesuese e GP
Grupi Punues për Çështje të ArsimitGrupi Punues për Çështje të Gjuhëve
Atakan Koro, Kryesues i GP
Senada Sagdati, Zëvendës kryesuese e GP
Ridvan Gashi, Kryesues i GP
Vesna Dabetić, Zëvendës kryesuese e GP
Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje SocialeGrupi Punues për Çështje të Kulturës
Adelina Qorraj Emini, Kryesuese e GP
Denis Ivić,
 Zëvendës kryesues i GP
Amra Zaimi, Kryesuese e GP
Besart Jashari, Zëvendës kryesues i GP