Takimet e GP-së


Zgjidhen drejtuesit e grupit punues

10 Dhjetor 2018, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesen e grupit punues.

Kryesues i grupit punues u zgjodh z. Lazar Radulović, ndërsa zëvendës kryesuese znj. Ivana Đokić. Anëtarët e grupit punues në vazhdim të takimit diskutuan për organizimin e punës së grupit punues në të ardhmen.


Zgjidhen drejtuesit e grupit punues

5 Dhjetor 2018, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesen dhe zëvendës kryesuesin e grupit punues.

Kryesuese e grupit punues u zgjodh znj. Senada Sagdati, ndërsa zëvendës kryesues z. Ridvan Gashi. Anëtarët e grupit punues në vazhdim të takimit diskutuan për organizimin e punës së grupit punues në të ardhmen.


Zgjidhen drejtuesit e grupit punues

5 Dhjetor 2018, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesen e grupit punues. Kryesues i grupit punues u zgjodh z. Şerafedin Ȍmer, ndërsa zëvendës kryesuese znj. Dragana Serafimović. Anëtarët e grupit punues në vazhdim të takimit diskutuan për organizimin e punës së grupit punues në të ardhmen.