Anëtarët e KKK-së 2022-2024


Emri dhe mbiemri: Zoran Djokić
E përfaqëson komunitetin: Serb
Nga organizata: Omladinska Parteška aktivnost
Emaili: nvoopa@hotmail.rs
Emri dhe mbiemri: Petar Đorđević     
E përfaqëson komunitetin: Serb
Nga organizata: Mlada aktivna Gračanica 
Emaili: peraftn@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Saša Petrović
E përfaqëson komunitetin: Serb
Nga organizata: Center for the Rights  of Miniority Communities
Emaili:  sasa_petrovic2002@yahoo.com
Emri dhe mbiemri: Brankica Timotijević
E përfaqëson komunitetin: Serb
Nga organizata: Advocacy Center for Democratic Culture (ACDC)
Emaili: b.timotijevic97@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Miloš Arsić
E përfaqëson komunitetin: Serb
Nga organizata: NVO PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA
Emaili: mikiarsa@hotmail.com
Emri dhe mbiemri: Ibrahim Ömer
E përfaqëson komunitetin: Turk
Kandidati i pavarur
Emaili: av.ibrahimomer@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Sevim Bërveniku
E përfaqëson komunitetin: Turk
Nga organizata: Resim Salih KS Derneği 
Emaili: sevimbaki@hotmail.com
Emri dhe mbiemri: Atakan Koro
E përfaqëson komunitetin: Turk
Nga organizata: KOSOVA TÜRK HEKİMLER DERNEĞİ KTHD
Emaili: atakankoro@yahoo.com
Emri dhe mbiemri: Amedin Fejza
E përfaqëson komunitetin: Boshnjak
Nga organizata: SOFRA
Emaili: a.fejza@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Agim Ferati
E përfaqëson komunitetin: Boshnjak
Nga organizata: Bošnjak info – KS
Emaili: agim.ferati@atk-ks.org
Emri dhe mbiemri: Dževahira Kolenović
E përfaqëson komunitetin: Boshnjak
Kandidate e pavarur
Emaili: dzevahirakoljenovic@rtklive.com
Emri dhe mbiemri: Blerim Shala
E përfaqëson komunitetin: Egjiptian
Kandidati i pavarur 
Emaili:  shala839@hotmail.com
Emri dhe mbiemri: Mirjeta Qehaja
E përfaqëson komunitetin: Egjiptian
Kandidate e pavarur
Emaili: qehajamirjetart@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Alisa Avdi
E përfaqëson komunitetin: Rom
Nga organizata: ROMA PRESS SERVICE
Emaili: ljicaavdi@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Sunaj Garipi
E përfaqëson komunitetin: Rom
Nga organizata: A STEP TO A BETTER FUTURE
Emaili: sunaj.garipi@outlook.com
Emri dhe mbiemri: Bajram Ilazi
E përfaqëson komunitetin: Ashkali
Nga organizata: Bashkimi rinor e ardhmja e ndritur
Emaili: bajramii.ilazi@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Besart Jashari
E përfaqëson komunitetin: Ashkali
Nga organizata: Bashkimi i Ashkalive të Kosovës 
Emaili: besartjashari@yahoo.com
Emri dhe mbiemri: Amira Mustafa
E përfaqëson komunitetin: Goran
Nga organizata: FOOTBAL CLUB DRAGAŠ SPORT
Emaili: mustafaamira9@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Fehim Sali
E përfaqëson komunitetin: Goran
Nga organizata: NVO Neven
Emaili: fehimsali2020@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Denis Ivić
E përfaqëson komunitetin: Malazez
Nga organizata: Udruzenje Crnogoraca Kosova
Emaili: denis.ivic@hotmail.comv
Emri dhe mbiemri: Valentina Ivić
E përfaqëson komunitetin: Malazez
Nga organizata: Udruženje žena porijklom iz Crne Gore
Emaili: bdg.valentina@live.com
Emri dhe mbiemri: Josip Cirimotić
E përfaqëson komunitetin: Kroat
Nga organizata: Hrvatska Udruga Sveti Nikola 
Emaili: hrvatska.udrugasvn@hotmail.com
Emri dhe mbiemri: Silvana Palić
E përfaqëson komunitetin: Kroat
Nga organizata: Hrvatska Udruga Sveti Nikola
Emaili: hrvatska.udrugasvn@hotmail.com
Emri dhe mbiemri: Donika Kadaj Bujupi
E përfaqëson: Presidencën
Emaili: donika.kadaj@president-ksgov.net
Emri dhe mbiemri: Elizabeth Katherine Gowing
E përfaqëson: Qeverinë e Republikës së Kosovës
Emaili: elizabeth.k.gowing@rks-gov.net

Emri dhe mbiemri: Nurije Shala
E përfaqëson: Qeverinë e Republikës së Kosovës
Emaili: nurije.a.shala@rks-gov.net
Emri dhe mbiemri: Slaviša Mladenović
E përfaqëson: Qeverinë e Republikës së Kosovës
Emaili: slavisa.mladenovic@rks-gov.net