Anëtarët e KKK-së 2020-2022


Emri dhe mbiemri: Zoran Djokić
E përfaqëson komunitetin: Serb
Nga organizata: Omladinska Parteška aktivnost
Emaili: nvoopa@hotmail.rs
Emri dhe mbiemri: Petar Đorđević     
E përfaqëson komunitetin: Serb
Nga organizata: Mlada aktivna Gračanica 
Emaili: peraftn@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Dejan Repanović
E përfaqëson komunitetin: Serb
Nga organizata: Center for the Rights  of Miniority Communities
Emaili: dejan@ngocrmc.org
Emri dhe mbiemri: Aleksandar Rapajić
E përfaqëson komunitetin: Serb
Nga organizata: AKTIV
Emaili: aleksandar.rapajic@ngoaktiv.org
Emri dhe mbiemri: Dragana Serafimović
E përfaqëson komunitetin: Serb
Nga organizata: Choice of Youth
Emaili: dragana-gaga93@live.com
Emri dhe mbiemri: Gülten Nobırda
E përfaqëson komunitetin: Turk
Nga organizata: Gerçek
Emaili: gulten5550@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Sevim Bërveniku
E përfaqëson komunitetin: Turk
Nga organizata: Resim Salih KS Derneği 
Emaili: sevimbaki@hotmail.com
Emri dhe mbiemri: Atakan Koro
E përfaqëson komunitetin: Turk
Nga organizata: Kandidat i pavarur 
Emaili: atakankoro@yahoo.com
Emri dhe mbiemri: Amedin Fejza
E përfaqëson komunitetin: Boshnjak
Nga organizata: SOFRA
Emaili: a.fejza@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Agim Ferati
E përfaqëson komunitetin: Boshnjak
Nga organizata: VKBIK
Emaili: agim.ferati@atk-ks.org
Emri dhe mbiemri: Senada Sagdati
E përfaqëson komunitetin: Boshnjak
Nga organizata: NVO EQUALITY 
Emaili: senadasagdati@hotmail.com
Emri dhe mbiemri: Fatmir Zymberi
E përfaqëson komunitetin: Egjiptian
Nga organizata: Nilasit e Ballkanit 
Emaili:  fatmir.zymberii@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Adelina Qorraj Emini
E përfaqëson komunitetin: Egjiptian
Nga organizata: Women Alliance for  Integration
Emaili: qorrajadelina@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Senad Gushani
E përfaqëson komunitetin: Rom
Nga organizata: Roma in Action
Emaili: gushanisenad@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Ridvan Gashi
E përfaqëson komunitetin: Rom
Nga organizata: Multiethnic Culture of Kosovo
Emaili: ngo.mck@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Gyltene Osmani
E përfaqëson komunitetin: Ashkali
Nga organizata: Bashkimi rinor e ardhmja e ndritur
Emaili: gyltene.osmanii@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Besart Jashari
E përfaqëson komunitetin: Ashkali
Nga organizata: Bashkimi i Ashkalive të Kosovës 
Emaili: besartjashari@yahoo.com
Emri dhe mbiemri: Amra Zaimi
E përfaqëson komunitetin: Goran
Nga organizata: Iniciativa zena Gore
Emaili: amra_898@hotmail.com
Emri dhe mbiemri: Fehim Sali
E përfaqëson komunitetin: Goran
Nga organizata: NVO Neven
Emaili: fehimsali2020@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Denis Ivić
E përfaqëson komunitetin: Malazez
Nga organizata: Udruzenje Crnogoraca Kosova
Emaili: denis.ivic@hotmail.comv
Emri dhe mbiemri: Vesna Dabetić
E përfaqëson komunitetin: Malazez
Nga organizata: Udruženje žena porijklom iz Crne Gore
Emaili: db.vesnica@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Josip Cirimotić
E përfaqëson komunitetin: Kroat
Nga organizata: Hrvatska Udruga Sveti Nikola 
Emaili: hrvatska.udrugasvn@hotmail.com
Emri dhe mbiemri: Josipa Čolakić
E përfaqëson komunitetin: Kroat
Nga organizata: Hrvatska Udruga Sveti Nikola
Emaili: josipac99@gmail.com
Emri dhe mbiemri: Ivan Milojević
E përfaqëson: Qeverinë
Emaili: ivan.milojevic@rksgov.net
Emri dhe mbiemri: Suhat Ademi
E përfaqëson: Qeverinë 
Emaili: suhat.ademi@rksgov.net
Emri dhe mbiemri: Lidon Pajaziti
E përfaqëson: Qeverinë 
Emaili: lidon.pajaziti@rksgov.net