Sastanak sa predstavnicima turske zajednice

5. maja 2024. godine u Gnjilanu, predstavnici turske zajednice u Veću, g. Atakan Koro i g. Ibrahim Ömer, u okviru Godišnjeg plana rada Veća, organizovali su sastanak sa organizacijama koje predstavljaju tursku zajednicu, učesnicama u procesu nominacije, kao i sa predstavnicima nevladinih organizacija iz Gnjilana, Dobrčana, Prištine i Prizrena.

G. Atakan Koro i g. Ibrahim Ömer obavestili su predstavnike organizacija o strukturi, organizaciji, funkcionisanju i radu Veća. Pripadnici turske zajednice prisutni na sastanku bili su zainteresovani i izrazili su želju da saznaju o saradnji Veća sa domaćim institucijama, međunarodnim organizacijama i nevladinim organizacijama, i predstavili su članovima Veća izazove i probleme sa kojima se suočavaju u svim oblastima života.

G. Atakan Koro i g. Ibrahim Ömer, nakon što su čuli i informisali se o izazovima i poteškoćama s kojima se suočavaju pripadnici turske zajednice, istakli su da će zajedno raditi u budućnosti kako bi dali svoj doprinos u adresiranju i rešavanju njihovih problema.