Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice održalo je redovni mesečni sastanak na kome su predsedavajući Veća i predsedavajući radnih grupa obavestili članove o realizovanim aktivnostima između dva sastanaka Veća. Veće je na sastanku takođe razmatralo i usvojilo preporuku za Poresku administraciju Kosova,  komentare na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona Br.05/Z-095 za Pravnu akademiju, komentare na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona Br. 06/Z-056 Za Tužilački savet Kosova, komentar na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona Br. 06/Z-055 Za Sudski savet Kosova, kao i komentare na Nacrt zakona o državnim službenicima u administraciji sudova i tužilaštva.