Radne grupe KVZ-a


 • Radna grupa za obrazovanje:
 1. Sevim Bërveniku, član – turska zajednica
 2. Fehim Sali, član – goranska zajednica
 3. Bajram Ilazi, član – aškalijska zajednica
 4. Sunaj Garipi, član – romska zajednica
 5. Dževahira Kolenović, član – bošnjačka zajednica

 •  Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja:
 1. Besart Jashari, član – aškalijska zajednica
 2. Agim Ferati, član – bošnjačka zajednica
 3. Josip Cirimotić, član – hrvatska zajednica
 4. Denis Ivić, član – crnogorska zajednica
 5. Nurije Shala, član – predstavnica Vlade

 • Radna grupa za kulturu:
 1. Mirjeta Qehaja, član – egipćanska zajednica
 2. Miloš Arsić, član – srpska zajednica
 3. Silvana Palić, član – hrvatska zajednica
 4. Valentina Ivić, član – crnogorska zajednica
 5. Zoran Đokić, član – srpska zajednica

 • Radna grupa za jezike:
 1. Alisa Avdi, član – romska zajednica
 2. Saša Petrović, član – srpska zajednica
 3. Almedin Fejza, član – bošnjačka zajednica
 4. Amira Mustafa, član – goranska zajednica
 5. Sevim Bërveniku, član – truska zajednica

 • Radna grupa za zakonodavstvo:
 1. Ibrahim Ömer, član – turska zajednica
 2. Petar Djordjević, član – srpska zajednica
 3. Blerim Shala, član – egipćanska zajednica
 4. Donika Kadaj Bujupi, član – predstavnik kancelarije Predsednice
 5. Elizabeth Katherine Gowing, član – predstavnica Vlade