Radionica „Stanje u obrazovanju za pripadnike nevećinskih zajednica u Republici Kosovo“

Konsultativno veće za zajednice (Radna grupa za pitanja obrazovanja) u kancelariji predsednice Republike Kosovo, u saradnji i uz podršku misije OEBS-a na Kosovu, organizovalo je radionicu na temu: „Stanje u obrazovanju za pripadnike nevećinskih zajednica u Republici Kosovo“, koja je imala za cilj informisanje i diskusiju o izazovima i potrebama za školskim udžbenicima na jezicima nevećinskih zajednica na Kosovu (bošnjačka i turska zajednica), napuštanje škole i obrazovni centri (romska, aškaliska i egipćanska zajednica), kao i o primeni zakonodavstva i mera koje preduzima Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i informacija (MONTI) za njihovo rešavanje.

Svi učesnici radionice dali su svoj doprinos u diskusiji i prezentacijama, a organizovanje ovakve radionice je ocenjeno kao korisno od svih prisutnih.

Radionica je održana u dve sesije i moderirala ju je gđa. Shqipe Hajredini (OEBS).

Na jutarnjoj sesiji na temu: Školski udžbenici na jezicima nevećinskih zajednica (bošnjačka i turska zajednica na Kosovu) – izazovi i potrebe, predstavili su:

Gđa. Valentina Pancaldi – (OEBS)

G. Atakan Koro – Predsedavajući Konsultativnog veća za zajednice

Gđa. Dževahira Kolenović – Predsedavajuća Radne grupe za pitanja obrazovanja

Gđa. Fehime Llapashtica – Rukovodilac Odeljenja za planiranje i školske udžbenike

Gđa. Shqipe Gashi Ramadani – Odeljenje za kurikulum i školske Udžbenike

Gđa. Habibe Buzuku – Predsedavajuća većem eksperata za nastavni program i udžbenike

Na popodnevnoj sesiji na temu: Napuštanje škole (romska, aškaliska i egipćanska zajednica) – izazovi i potrebe, predstavili su:

G. Artan Kosumi – (OEBS)

G. Sunaj Garipi – Predstavnik romske zajednice u Veću

G. Bajram Ilazi – Predstavnik aškalijske zajednice u Veću

G. Blerim Shala – Predstavnik egipćanske zajednice u Veću

Gđa. Merita Jonuzi – Rukovodilac Odeljenja za ljudska prava i rodnu ravnopravnost