Radionica za izradu godišnjeg izveštaja o radu Veća

Predsedništvo Veća, predsedavajući radnih grupa i službenici Sekretarijata Veća na održanoj radionici od 29. februara do 02. marta izradili su predlog godišnjeg izveštaja o radu Veća za 2023. godinu.

U toku rada članovi su dali svoj doprinos u vidu komentara i predloga na godišnji izveštaj zajedno sa realizovanim aktivnostima u toku prošle godine.