Sastanak sa Narodnim advokatom

Predsedavajući Veća g. Atakan Koro i Sekretarka Veća gđa. Nafiye Gaş dočekani su danas na sastanku u Instituciji narodnog advokata od g. Naima Qelaja. Na sastanku predsedavajući Veća g. Atakan Koro upoznao je g. Qelaja sa izazovima i poteškoćama sa kojima se suočavaju pripadnici nevećinskih zajednica na Kosovu. Narodni advokat se zahvalio predsedavajućem Veća i Sekretarijatu na poseti i izrazio svoju spremnost za produbljivanje saradnje između Institucije narodnog advokata i Konsultativnog veća za zajednice u budućnosti, s ciljem zajedničkog angažovanja na što boljem sprovođenju zakonodavstva od strane lokalnih i centralnih institucija na zaštiti i promovisanju prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo.