Sastanak sa predstavnicima OEBS-a

Sekretarka Veća gđa. Nafiye Gaş i službenici Sekretarijata su 07. Marta 2024. godine dočekali na sastanku predstavnike OEBS-a gđu. Shqipe Hajredini, gđu. Valentinu Pancaldi i g. Visara Hamzu, sa kojima su diskutovali u vezi sa zajedničkim aktivnostima koji se mogu realizovati u toku 2024. godine. Učesnici na sastanku su se složili o organizovanju jednodnevne radionice krajem meseca aprila na polju obrazovanja, gde će se razmatrati teme udžbenika i napuštanje škole od strane učenika zajednica.