Day archives: 15 септембра, 2023

Predsednica Osmani na sastanku Konsultativnog veća za zajednice: Naš je svakodnevni angažman da obezbedimo podjednake mogućnosti za sve zajednice

Predsednica Republike Kosovo Vjosa Osmani predsedavala je sastankom Konsultativnog veća za zajednice, sa čijim članovima je razgovarala o izazovima i zabrinutostima sa kojima se suočavaju zajednice. Prema rečima predsednice Osmani zapošljavanje bez razlike na etničku pripadnost, očuvanje i sprovođenje višejezičnog karaktera kosovskog društva, koji predstavlja njegove jedinstvene duhovne, intelektualne, istorijske i kulturne vrednosti, su neki …

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice na današnjem sastanku razmatralo je predlog komentare na Nacrt zakona o ispitu državne mature i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 06/L-10 o javnom beležništvu, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 08/L-149​. Nakon diskusije i razmatranja predloženi komentari su usvojeni od strane članova Veća. Na sastanku Veće je razmatralo i usovjilo predlog …