Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice na današnjem sastanku razmatralo je predlog komentare na Nacrt zakona o ispitu državne mature i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 06/L-10 o javnom beležništvu, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 08/L-149​. Nakon diskusije i razmatranja predloženi komentari su usvojeni od strane članova Veća. Na sastanku Veće je razmatralo i usovjilo predlog preporuku za Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne administracije.