Predsednica Osmani na sastanku Konsultativnog veća za zajednice: Naš je svakodnevni angažman da obezbedimo podjednake mogućnosti za sve zajednice

Predsednica Republike Kosovo Vjosa Osmani predsedavala je sastankom Konsultativnog veća za zajednice, sa čijim članovima je razgovarala o izazovima i zabrinutostima sa kojima se suočavaju zajednice.

Prema rečima predsednice Osmani zapošljavanje bez razlike na etničku pripadnost, očuvanje i sprovođenje višejezičnog karaktera kosovskog društva, koji predstavlja njegove jedinstvene duhovne, intelektualne, istorijske i kulturne vrednosti, su neki od prioriteta i svakodnevnog angažmana.

Na sastanku je predsednica Osmani istakla da ovaj mehanizam daje mogućnost zajednicama da se uključe u zakonodavne inicijative i da kao rezultat unaprede svoje pozicije na Kosovu.

Predsednica Osmani je u nastavku rekla da je Kancelarija predsednice održavala redovne sastanke sa drugim institucijama i od njih tražila sporovođenje preporuka Veća.

,,Naša svakodnevna posvećenost je da obezbedimo jednake mogućnosti za zapošljavanje kako bi smo ispunili prava svih građana Kosova, bez obzira na etničku pripadnost, kao suštinski preduslov za održiv ekonomski razvoj i realizaciju svačijeg potencijala“, naglasila je predsednica Osmani.

Pored ostalog, što se tiče pitanja jezika i ostvarivanja prava prilikom raspisivanja konkursa na službenim jezicima u Republici Kosovo, predsednica Osmani je istakla da su oni prioritet i da se uskoro očekuju konkretni rezultati, posebno u Ministarstvu odbrane i Policiji Kosova.

Prema rečima predsednice, samo na taj način nevećinske zajednice mogu ostvariti svoj potencijal.

Na sastanku Konsultativnog veća za zajednice razmotrene su, između ostalog, neke preporuke i druga pitanja koja se odnose na zajednice.