Biraju se rukovodioci radne grupe za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja

10. decembar 2018, Priština

Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja je na održanoj sjednici izabrala predsjednika i zamjenika predsjednika Radne grupe.

Za predsednika radne grupe izabran je g. Lazar Radulović, dok je potpredsednica gđa. Ivana Đokić. Članovi radne grupe su u nastavku sastanka razgovarali o organizaciji rada radne grupe u narednom periodu.