Posjeta Sarajevu

11-15.maj 2022, Sarajevo

Od 11-15 maja 2022, na poziv Vijeća bosanskohercegovačkih intelektualaca upućen članovima Vijeća iz bosanskohercegovačke zajednice i Sekretarijata KKK, organizovana je studijska posjeta Bosni i Hercegovini-Sarajevo.

Tokom posjete Bosni i Hercegovini-Sarajevo održani su sastanci sa gradonačelnikom dr. Nedžadom Mulabegovićem i Izvršnim odborom Kongresa u Vijeću bosanskih intelektualaca, sa gradonačelnikom Kulturne zajednice Bosanaca Ringjalljom, sa udruženjem „Merhamet“, sa gradonačelnikom Skupštine Grada Sarajeva g. Jasmin Ademović i njegovi saradnici, sa direktorom Bosanskog nacionalnog instituta dr. Faris Gavrankapetanović.

Tokom ove posjete, predstavnici bosanskohercegovačke zajednice u Vijeću učestvovali su na sastanku Kancelarije za koordinaciju nacionalnih vijeća Bosne i Hercegovine (deveta sjednica).

U Stocu su 14. maja 2022. godine predstavnici bošnjačke zajednice u Vijeću na javnoj tribini predstavili „Položaj Bošnjaka u regionu“, a istog dana predstavili su se i u Mostaru, na javnoj tribini „ Položaj Bošnjaka u regionu”.

Tokom posjete Bosni i Hercegovini, predstavnici bosanskohercegovačke zajednice imali su susrete sa različitim ličnostima iz političke, akademske, civilnog društva i medijske sfere (prof. dr Dževad Jahić, prof. dr Smail Ćekić, Naida Hot Muminović, ministarka obrazovanja u Kantonu Sarajevo, Alden Kajtaz, sekretar Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja Federacije, Spahija Kozlić, ministar obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu, Rašid Hadžović, ministar obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dr.).