Radionica Saveta, uz podršku OEBS-a

04-05. jul 2019, Prevalle

Misija OEBS-a na Kosovu podržala je 4. i 5. jula u Prevale u opštini Prizren radionicu za Konsultativno veće za zajednice, na kojoj su članovi KKK razgovarali o prioritetima i načinima efikasnije komunikacije i saradnje sa institucijama zemlja . Na radionici su članovi Saveta podeljeni u grupe i izradili preporuke, uz podršku zvaničnika Sekretarijata i predstavnika OEBS-a na Kosovu.