Saopštenje za javnost 03.03.2017

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 03 mart 2017

Zgrada Skupštine, sala S-II

Savet Konsultativni savet za zajednice održao je danas redovnu mesečnu sednicu, na kojoj je predsedavajući Saveta g. Gazmen Salijević je upoznao članove Saveta sa aktivnostima koje su se odvijale između dve sednice Saveta. Članove na sastanku obavestio je i predsednik Radne grupe za pitanja obrazovanja g. Lendrit Ćeli, kao i član Radne grupe za pitanja kulture g. Slobodanu Mitiću, za održane sastanke u relevantnim radnim grupama i razmatrana pitanja. Na sednici su članovi razmatrali predlog godišnjeg izveštaja o radu Saveta za 2016. godinu, nakon rasprave, članovi su dali saglasnost na godišnji izveštaj, sa svojim predlozima za dopunu. Takođe na sastanku, članica Sanja Vuković je predložila da se na jednu od sednica Saveta pozove ombudsman, dok je član Lendrit Ćeli predložio da se održe sastanci sa direktorima prosvete u opštinama u kojima ima članova nevećinske zajednice.