Saopštenje za javnost 08.05.2017

Na poziv organizacije TRENTINO CON I BALCANI, iz Italije, predsedavajući Saveta, predstavnik Kabineta predsednika, član Saveta kao i četiri službenika Sekretarijata Saveta posetili su od 03.05. -06, 2017, u Trentu i Bolcanu Italija.

Tokom posete održani su sledeći sastanci:

-Sa Odeljenjem za manjinska prava u Autonomnoj pokrajini Trento. Na sastanku nas je dočekao dr. Paola Gualtieri,

-Sa predsednikom Saveta Autonomne pokrajine Trento dr. Brunom Dorigatijem i sa predsednikom Uprave za manjinske jezike dr. Dario Palaro,

-Sa predsednikom Trentinskog foruma za mir i ljudska prava dr. Massimiliano Pilati.

Na EURAC sastanku, u Istraživačkom centru u Bolcanu, ugostio nas je dr. Sara Parolari i dr. Sergija Konstantina.

Sastanci tokom ove posete poslužili su za razmenu iskustava u oblasti ljudskih prava sa posebnim akcentom na prava nevećinskih zajednica, kao i za prepoznavanje mehanizama i instrumenata koji garantuju ostvarivanje i zaštitu ovih prava.

Na svim ovim sastancima predsedavajući Saveta g. Gazmend Salijević je upoznao sagovornike o mandatu i ulozi Konsultativnog veća za zajednice u artikulisanju, zaštiti i promovisanju prava i interesa zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo.