Saopštenje za javnost 10.04.2018

Konsultativno veće za zajednice

Gnjilane, 10 april 2018

Predsedavajući Konsultativnog veća za zajednice i lideri radnih grupa održali su okrugli sto za unapređenje saradnje i koordinacije između Konsultativnog veća za zajednice i mehanizama na lokalnom nivou za predstavljanje zajednica u regionu Gnjilana.

Konsultativno veće za zajednice ima za cilj da bude što bliže zajednicama da sasluša njihove brige, tako da je na sastanku bilo dosta diskusije o identifikovanim izazovima i nedostacima u vezi sa funkcionisanjem opštinskih mehanizama i neki načini su predloženo za poboljšanje pitanja lokalnog nivoa na mehanizme na centralnom nivou.

Ovu organizaciju je pokrenuo i podržao OEBS.