Saopštenje za javnost 16.01.2018

Radna grupa za pitanja obrazovanja

Priština, 16 januar 2018

Zgrada Skupštine, sala N-225

Radna grupa za pitanja obrazovanja održala je danas sastanak na kome su članovi razgovarali o primeni Administrativnog uputstva br. 09/2016 Primena afirmativnih mera i rezervisanih mesta za registraciju kandidata iz nevećinskih zajednica u javnim ustanovama visokog obrazovanja. Nakon razgovora, članovi su se složili da zatraže sastanak sa ministrom obrazovanja, nauke i tehnologije, kao i posete dva javna univerziteta, Prištinskom i Pećkom.