Saopštenje za javnost 16.03.2017

Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja

Priština, 16 mart 2017

Zgrada Skupštine, sala N-303

Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja održala je danas sastanak na kojem je g. Veton Beriša, poslanik Skupštine Republike Kosovo, pozvan kao predsedavajući radne grupe pri Komisiji za prava i interese zajednica i povratak, predstavio je članovima izveštaj o nadzoru nad sprovođenjem člana 11. Zakon br. 03/L-149 za Civilnu Službu Republike Kosovo. Nakon prezentacije i diskusije u vezi sa izveštajem, članovi radne grupe i g. Veton Beriša, složio se da ista prezentacija bude održana na sledećem sastanku Konsultativnog saveta za zajednice.

Izveštaj o nadzoru nad sprovođenjem člana 11. Zakona br. 03/L-149 za Civilnu Službu Republike Kosovo_