Saopštenje za javnost 25.05.2015

Radna grupa za jezička pitanja

Priština, 25 maj 2015
Zgrada Skupštine, sala N-10

Radna grupa za jezička pitanja održala je danas redovnu sednicu. Na sastanku su članovi radne grupe razgovarali o primeni Zakona o upotrebi jezika u nekoliko opština, kao io poteškoćama koje se javljaju u primeni zakona. Nakon razgovora, članovi radne grupe usaglasili su predlog preporuka koje će biti predložene Savetu na usvajanje i nakon usvajanja preporuke će biti upućene odgovarajućim opštinama.