Saopštenje za javnost 26.01.2017

Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja

Priština, 26 januar 2016

Zgrada Skupštine, sala N-225

Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja održala je danas sastanak na kome su članovi radne grupe razgovarali o zastupljenosti pripadnika nevećinskih zajednica u centralnim organima javne uprave u državnoj službi na Kosovu. Nakon razgovora, članovi su se saglasili da se ovo pitanje razradi na još jednom sastanku radne grupe, kako bi se imali potpuni podaci za rješavanje ovog pitanja u nadležnim institucijama.